فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • MSM80C154SGS-2K اوریجینال
  MSM80C154SGS-2K
  OKI Semiconductor
  QFP-44
  57,500 ریال
  موجود
 • P8035AHL اوریجینال
  P8035AHL
  Intel Corporation
  DIP-40
  65,000 ریال
  موجود
 • HD6805W1P اوریجینال
  HD6805W1P
  Hitachi Semiconductor
  DIP-40
  65,000 ریال
  موجود
 • HD6805S1P اوریجینال
  HD6805S1P
  Hitachi Semiconductor
  DIP-28
  65,000 ریال
  موجود
 • UPD8039HLC اوریجینال
  UPD8039HLC
  NEC Electronics
  DIP-40
  65,000 ریال
  موجود
 • MC6805P اوریجینال
  MC6805P
  Motorola
  DIP-40
  65,000 ریال
  موجود
 • TMP8049AP-6 اوریجینال
  TMP8049AP-6
  Toshiba Corporation
  DIP-40
  65,000 ریال
  موجود
 • HT68F001 اوریجینال
  HT68F001
  Holtek Semiconductor
  SO-8 (SOP-8)
  80,900 ریال
  موجود
 • HT66F002 اوریجینال
  HT66F002
  Holtek Semiconductor
  SO-8 (SOP-8)
  83,900 ریال
  موجود
 • MK3870/20 اوریجینال
  MK3870/20
  Dallas Semiconductor
  DIP-40
  91,000 ریال
  موجود
 • UPD78328CW بازسازی شده
  UPD78328CW
  NEC Electronics
  DIP-64
  104,000 ریال
  موجود
 • HT66F004 (SO-16) اوریجینال
  HT66F004 (SO-16)
  Holtek Semiconductor
  SO-16
  110,000 ریال
  موجود
 • HT66F003 اوریجینال
  HT66F003
  Holtek Semiconductor
  SOP-16
  137,000 ریال
  موجود
 • HT48R002 اوریجینال
  HT48R002
  Holtek Semiconductor
  MSOP-10
  141,000 ریال
  موجود
 • STM8S003F3P6 اوریجینال
  STM8S003F3P6
  STMicroelectronics
  TSSOP-20
  142,000 ریال
  موجود
 • HT66F018 اوریجینال
  HT66F018
  Holtek Semiconductor
  SO-16
  155,000 ریال
  موجود
 • HT68F003 اوریجینال
  HT68F003
  Holtek Semiconductor
  SO-16
  158,000 ریال
  موجود
 • BS83B08A-3 اوریجینال
  BS83B08A-3
  Holtek Semiconductor
  SO-16
  165,000 ریال
  موجود
 • MC6803U4P (TM7) اوریجینال
  MC6803U4P (TM7)
  Motorola
  DIP-40
  195,000 ریال
  موجود
 • BS84B06A-3 اوریجینال
  BS84B06A-3
  Holtek Semiconductor
  SOW-20
  217,000 ریال
  موجود
 • MC6803U4P اوریجینال
  MC6803U4P
  Motorola
  DIP-40
  221,000 ریال
  موجود
 • HT66F004 اوریجینال
  HT66F004
  Holtek Semiconductor
  SOP-20
  227,000 ریال
  موجود
 • HT66F007 اوریجینال
  HT66F007
  Holtek Semiconductor
  MSOP-10
  244,000 ریال
  موجود
 • HT66F0025 اوریجینال
  HT66F0025
  Holtek Semiconductor
  SO-8 (SOP-8)
  255,000 ریال
  موجود
 • HT66F0082 اوریجینال
  HT66F0082
  Holtek Semiconductor
  SO-24
  344,000 ریال
  موجود
 • BS82C16A-3 اوریجینال
  BS82C16A-3
  Holtek Semiconductor
  SO-28
  348,000 ریال
  موجود
 • BS87B12A-3 اوریجینال
  BS87B12A-3
  Holtek Semiconductor
  SOP-20
  352,000 ریال
  موجود
 • BS66F340C اوریجینال
  BS66F340C
  Holtek Semiconductor
  SSOP-28
  366,000 ریال
  موجود
 • BS82D20A-3 اوریجینال
  BS82D20A-3
  Holtek Semiconductor
  SSOP-28
  377,000 ریال
  موجود
 • STM8L051F3P6 اوریجینال
  STM8L051F3P6
  STMicroelectronics
  TSSOP-20
  377,000 ریال
  موجود
 • AT89C51-24PU بازسازی شده
  AT89C51-24PU
  Atmel Corporation
  DIP-40
  396,000 ریال
  موجود
 • BS82D20A-3 SO-28 اوریجینال
  BS82D20A-3 SO-28
  Holtek Semiconductor
  SO-28
  423,000 ریال
  موجود
 • ATTINY24A-SSU اوریجینال
  ATTINY24A-SSU
  Atmel Corporation
  SO-14
  472,000 ریال
  موجود
 • PIC16F1823-I/SL اوریجینال
  PIC16F1823-I/SL
  Microchip Technology
  SO-14
  483,000 ریال
  موجود
 • PIC12F1822I/SN اوریجینال
  PIC12F1822I/SN
  Microchip Technology
  SO-8 (SOP-8)
  486,000 ریال
  موجود
 • ATTINY13A-SSU اوریجینال
  ATTINY13A-SSU
  Atmel Corporation
  SO-8 (SOP-8)
  487,000 ریال
  موجود
 • AT89C52-24PU بازسازی شده
  AT89C52-24PU
  Atmel Corporation
  DIP-40
  501,000 ریال
  موجود
 • AT89S52-24PU بازسازی شده
  AT89S52-24PU
  Atmel Corporation
  DIP-40
  505,000 ریال
  موجود
 • ATMEGA8A-AU بازسازی شده
  ATMEGA8A-AU
  Atmel Corporation
  TQFP-32
  موجود
 • PIC12F675-I/P اوریجینال
  PIC12F675-I/P
  Microchip Technology
  DIP-8
  522,000 ریال
  موجود
 • ATTINY13A-PU اوریجینال
  ATTINY13A-PU
  Atmel Corporation
  DIP-8
  524,000 ریال
  موجود
 • BS66F350C اوریجینال
  BS66F350C
  Holtek Semiconductor
  LQFP-44
  555,000 ریال
  موجود
 • BS66F350 اوریجینال
  BS66F350
  Holtek Semiconductor
  LQFP-44
  573,000 ریال
  موجود
 • ATMEGA8A-AU اوریجینال
  ATMEGA8A-AU
  Atmel Corporation
  TQFP-32
  579,000 ریال
  موجود
 • AT89C2051-24PU اوریجینال
  AT89C2051-24PU
  Atmel Corporation
  DIP-20
  588,000 ریال
  موجود
 • PIC12F629I/P اوریجینال
  PIC12F629I/P
  Microchip Technology
  DIP-8
  613,000 ریال
  موجود
 • BS66F360 (LQFP-48) اوریجینال
  BS66F360 (LQFP-48)
  Holtek Semiconductor
  LQFP-48
  613,000 ریال
  موجود
 • ATMEGA48PA-AU اوریجینال
  ATMEGA48PA-AU
  Atmel Corporation
  TQFP-32
  615,000 ریال
  موجود