فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • HMC424G16 اوریجینال
  HMC424G16
  Hittite Microwave
  LQFN-16
  8,556,000 ریال
  موجود
 • AV103-12 بازسازی شده
  AV103-12
  Alpha Semiconductor
  SO-8 (SOP-8)
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • AV103-12LF بازسازی شده
  AV103-12LF
  Skyworks Solutions, Inc
  SO-8 (SOP-8)
  کمیاب
 • PAT1220-C-0DB-T5 اوریجینال
  PAT1220-C-0DB-T5
  Susumu International
  0805
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • AV103-12LF اوریجینال
  AV103-12LF
  Skyworks Solutions, Inc
  SO-8 (SOP-8)
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • MC3340P اوریجینال
  MC3340P
  Motorola
  DIP-8
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • AT-309 اوریجینال
  AT-309
  MACOM Technology
  SO-8 (SOP-8)
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • LAT-6+ اوریجینال
  LAT-6+
  Mini-Circuits
  SOT-143
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • LAT-3+ اوریجینال
  LAT-3+
  Mini-Circuits
  SOT-143
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • LM1971M بازسازی شده
  LM1971M
  National Semiconductor
  SO-8 (SOP-8)
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • AT-260 اوریجینال
  AT-260
  MACOM Technology
  SSOP-20
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • MC3340 اوریجینال
  MC3340
  Motorola
  DIP-8
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • PAT1220-C-6DB-T5 اوریجینال
  PAT1220-C-6DB-T5
  Susumu International
  0805 (2012)
  تحویل 130 روزه
  سفارش دهید
 • HMC273MS10G بازسازی شده
  HMC273MS10G
  Analog Devices
  MSOP-10
  کمیاب
 • RFSA2013TR7 اوریجینال
  RFSA2013TR7
  RF Micro Devices
  QFN-16
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • PAT1220-C-3DB-T5 اوریجینال
  PAT1220-C-3DB-T5
  Susumu International
  0805
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • PAT-10 اوریجینال
  PAT-10
  Mini-Circuits
  AF320
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • PAT-20 اوریجینال
  PAT-20
  Mini-Circuits
  AF320
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • HMC472LP4E اوریجینال
  HMC472LP4E
  Hittite Microwave
  QFN-24
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • HMC307QS16G اوریجینال
  HMC307QS16G
  Hittite Microwave
  QSOP-16
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • HMC470LP3E اوریجینال
  HMC470LP3E
  Hittite Microwave
  QFN-16
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • LAT-10+ اوریجینال
  LAT-10+
  Mini-Circuits
  SOT-143
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • LAT-7+ اوریجینال
  LAT-7+
  Mini-Circuits
  SOT-143
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • HMC273MS10G اوریجینال
  HMC273MS10G
  Analog Devices
  MSOP-10
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • HMC540LP3E اوریجینال
  HMC540LP3E
  Hittite Microwave
  QFN-16
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • MAAVSS0004 اوریجینال
  MAAVSS0004
  MACOM Technology
  SO-14
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • PE43702MLI اوریجینال
  PE43702MLI
  Peregrine Semiconductor
  QFN-24
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • LM1971N بازسازی شده
  LM1971N
  Texas Instruments
  DIP-8
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • YAT-20+ اوریجینال
  YAT-20+
  Mini-Circuits
  QFN-6
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • DAT-31R5-SP+ اوریجینال
  DAT-31R5-SP+
  Mini-Circuits
  QFN-20
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • PAT-3 اوریجینال
  PAT-3
  Mini-Circuits
  AF320
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • RVA-2500+ اوریجینال
  RVA-2500+
  Mini-Circuits
  DV874
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • RVA-33+ اوریجینال
  RVA-33+
  Mini-Circuits
  DV874
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • MVA-2000+ اوریجینال
  MVA-2000+
  Mini-Circuits
  GP-731
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • HMC424LP3 اوریجینال
  HMC424LP3
  Hittite Microwave
  QFN-12
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • VAT-3+ اوریجینال
  VAT-3+
  Mini-Circuits
  Module
  تحویل 30 روزه
  سفارش دهید
 • HMC424ALP3E اوریجینال
  HMC424ALP3E
  Hittite Microwave
  QFN-16
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • MAAD-007083-000100 اوریجینال
  MAAD-007083-000100
  MACOM Technology
  PQFN-32
  تحویل 36 روزه
  سفارش دهید
 • MAAD-011021 اوریجینال
  MAAD-011021
  MACOM Technology
  QFN-16
  تحویل 130 روزه
  سفارش دهید